Crossquad

   

 NMF´s forskrifter for barneidrett i Motorsportforbundet

Dere som vil ha med barna til utlandet, bes lese retningslinjene FØR dere reiser!!!

Det er viktig at dere som foreldre og dere som er aktivitetsledere osv., setter dere inn i dette. Forskriften er "levende" og blir endret  i takt med regelverkene. Det er derfor viktig dere leser forskriften og holder dere oppdatert ved endringer.

Listen over godkjente barnesykler ligger her Listen blir jevnlig oppdatert!